Kontakt ze sztuką przedłuża życie

Czy regularne wizyty w muzeach, galeriach, teatrach i na koncertach mogą wpłynąć pozytywnie na nasze zdrowie? Jak wskazują badania opublikowane w British Medical Journal, obcowanie ze sztuką obniża ryzyko przedwczesnej śmierci nawet o 14 procent.

Leczenie przez sztukę nie jest nowym zjawiskiem, ale najczęściej o jej walorach zdrowotnych mówi się w kontekście zdrowia psychicznego. Najnowsze badania przeprowadzone przez ekspertów z University College London, opublikowane na łamach British Medical Journal, wskazały, że nawet sporadyczny kontakt ze sztuką (kilka razy w roku) obniża ryzyko przedwczesnej śmierci aż o 14 procent (badania przeprowadzone zostały wśród osób powyżej 50 roku życia).

Zaangażowanie w sztukę może mieć związek z długowiecznością u starszych osób. Przeprowadzone przez nas badania wskazują na konieczność podjęcia dalszych analiz czynników społecznych jako istotnych elementów warunkujących zdrowie.

– British Medical Journal

Badacze sugerują również, że pasje takie jak – malowanie, szkicowanie, nauka gry na instrumencie itp. mogą mieć zbawienny wpływ na zdrowie, natomiast sama terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się z depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się powrócić do normalnego funkcjonowania.

Eksperci podkreślają, że ludzie niezależnie od swoich umiejętności, powinni angażować się w aktywności twórcze – jest świetny to sposób na walkę ze stresem, pewnego rodzaju medytacja i forma oderwania się od myśli krążących wokół spraw dnia codziennego. Podkreślają także, że to tylko jeden z czynników, obok więzi społecznych, który może mieć istotne znaczenie dla poprawy samopoczucia i zdrowia fizycznego.

Zostaw komentarz