KRAKOWSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE 2019 – DIALOGI

„Krakowskie Spotkania Artystyczne 2019 – DIALOGI. Malarstwo Rzeźba Rysunek” to druga odsłona ogólnokrakowskiej imprezy organizowanej przez ZPAP Okręg Krakowski.

Projekt ma na celu pokazanie w niespotykanym do tej pory wymiarze potencjał środowiska artystycznego Krakowa poprzez zakrojoną na bardzo szeroką skalę prezentację wielopokoleniowego, współczesnego dorobku profesjonalnych artystów sztuk pięknych, mieszkających i tworzących w Krakowie. Artyści zaprezentują swą twórczość w najważniejszych krakowskich instytucjach kultury, muzeach i wielu prywatnych galeriach sztuki. Projekt obejmować będzie działania i koncepcje artystyczne typowe dla szeroko pojętej sztuki współczesnej o charakterze klasycznym i wynikających z niego działań interdyscyplinarnych i multimedialnych. Tytułowy dialog jest próbą nawiązania rozmowy, wymiany poglądów, zdefiniowania zależności, wykazania różnic i podobieństw interpretacyjnych dzieł oraz postaw ich twórców zarówno pomiędzy artystą i jego dziełem jak i samymi artystami, pomiędzy pokoleniami, twórcą a odbiorcą oraz różnymi koncepcjami w sztuce.

Projekt ma na celu promocję krakowskich artystów i wykazanie ich potencjału artystycznego, a także zakresu działań artystycznych w obrębie kierunków i trendów w sztuce współczesnej i propagowanie postaw opartych na świadomości tożsamości kulturowej.

Impreza składa się z 8 wystaw głównych organizowanych przez ZPAP Okręg Krakowski od 28 czerwca do końca lipca br. oraz z 37 wystaw towarzyszących – indywidualnych lub zbiorowych, organizowanych od końca kwietnia do końca sierpnia br. w instytucjach kultury, muzeach i w prywatnych galeriach sztuki współczesnej w Krakowie.

Otwarcie główne imprezy: GSW Bunkier Sztuki, 28.06.2019, godz. 17.00  

Kurator generalny imprezy: Joanna Warchoł

Wystawy główne:

1. GSW Bunkier Sztuki, Kraków, Plac Szczepański 3

* ZPAP_ASP

28.06 – 28.07.2019
wernisaż:  28.06.2019, godz. 17.00

Kuratorzy: Joanna Warchoł (malarstwo), Maria Moroz (rzeźba)

Wystawa „ZPAP_ASP” posiada aspekt historyczny i przypomina sylwetki artystów związanych zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie lub będących jej absolwentami, którzy swą postawą społeczną, zaangażowaniem i działalnością artystyczną przyczynili się do rozwoju i budowania świetności Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego. Wystawa ma związek z ponad stuletnią działalnością ZPAP Okręgu Krakowskiego i obchodzonym w 2018 roku jubileuszem 200-lecia ASP w Krakowie. Jest formą dialogu pomiędzy dwoma instytucjami kultury, z których jedna kształci artystów, a druga dzięki tym artystom istnieje.

* Pamięci Artystów Polski Niepodległej

28.06 – 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 17.00

Kuratorzy: Zbigniew Bajek, Wojciech Kopeć


Wystawa pt. „Pamięci Artystów Polski Niepodległej” pomyślana jest jako rodzaj dialogu współczesnych, żyjących artystów krakowskich z artystami związanymi ze środowiskiem Krakowa, którzy w ciągu ostatniego 100-lecia mocno zaznaczyli się swoją twórczością oraz zaangażowaniem społecznym i politycznym na rzecz szeroko rozumianej wolności. Wystawa jest dedykowana tym nieżyjącym już artystom, którzy z przekonaniem i determinacją, bronili swojej niezależności na polu sztuki okresie 20-lecia międzywojennego, w czasie okupacji niemieckiej czy w latach PRL-u.

Artyści, którzy biorą udział w wystawie są w dużym stopniu kontynuatorami podobnych postaw. Są przedstawicielami różnych pokoleń i różnych aktywności twórczych, od klasycznych malarzy po performerów.

2. Planty Krakowskie
przed GSW Bunkier Sztuki

* Przestrzeń_znaczeń

wystawa plenerowa rzeźby

28.06 – 28.07.2019
wernisaż: 28.06.2019, godz. 18.00

Kurator: Jan Tutaj

Druga odsłona ekspozycji rzeźby w przestrzeni krakowskich Plant, w ramach „Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019 – DIALOGI”, to kontynuacja propozycji nakierowanej na przybliżenie odbiorcom dzieł, których forma i specyfika umożliwia ich percepcję poza ograniczonymi przestrzeniami galerii sztuki.

Rzeźba w przestrzeniach Krakowa gości stosunkowo rzadko, szczególnie ta, nosząca miano współczesnej. Obecna prezentacja ma nieco nadrobić te zaległości w formie kilkutygodniowej wystawy, ukazującej dzieła wybranych artystów, nie uzurpując sobie jednak prawa do bycia reprezentacją pewnego nurtu czy określonej stylistyki. Dobór prac to, z jednej strony próba ukazania formalnej różnorodności spojonej troską o czytelność plastycznego znaku, ale także wielowątkowości odniesień do rzeczywistości kreowanej przez człowieka – przestrzeni emocji, refleksji czy racjonalnej obserwacji…

„Przestrzeń_znaczeń” jest więc subiektywną relacją wobec spostrzeżeń ujętych w złożoną semantykę rzeźbiarskiej formy i materii.

3. Pałac Sztuki TPSP, Plac Szczepański 4

* Kontrasty

 Rozpasanie i Asceza

28.06 – 28.07.2019

wernisaż 28.07.2019, godz. 19.00

Kuratorzy: Ewa Gołogórska-Kucia (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)

Wystawa aktualnej twórczości krakowskich twórców. Hasłem przewrotnie i przenośnie prowokującym do prezentacji jest: Rozpasanie i Asceza forma, treści, fascynacje i nastroje.

Zaproszeni artyści w swoich indywidualnych kreacjach dotykają złożoności życia, niepokornie opisując świat. Czasem ironicznie, absurdalnie z przepychem formy, koloru, bogatej narracyjności, a kiedy indziej powściągliwie, w wyrazistej ciszy. Pojawia się dialog z uczuciami, może jakaś dwuznaczność przesłania. Coś ujawnia się, a coś pozostaje niewidoczne. Spokój, emocje i nagle, gdzieś następuje przekraczanie granic…

* Relacje

28.06 – 28.06.2019

wernisaż 28.07.2019, godz. 19.00

Kuratorzy: Małgorzata Bundzewicz (malarstwo), Jacek Dudek, Krzesimir Wiater (rzeźba)

Artysta tworząc dzieło, prowadzi pewien rodzaj gry z odbiorcą. Ta gra ma zaktywizować odbiorcę, zachęcić go do zaangażowania się w sztukę. Następuje dzięki temu bardzo istotna zmiana w relacjach Twórca – Dzieło – Odbiorca. Najważniejsze w tym układzie jest Dzieło. Myślenie o dziele sztuki jako o pewnym komunikacie pełniącym funkcje estetyczne. Komunikat estetyczny nigdy nie jest ostatecznie określony, skończony, uporządkowany – ma stwarzać okazję do kontemplacji czy też artystycznych przemyśleń.
Artyści zaproszeni do udziału w wystawie „Relacje”, swoje Dzieła Otwarte oferują odbiorcom ku ich życzliwej kontemplacji.

4. Galeria Pryzmat, ul. Łobzowska 3

* Alter Ego 2
28.06 – 02.08.2019
wernisaż: 01.07.2019, godz. 18.00

Kurator: Adam Małek

Wystawa powstała z pytania, czy istnieją artystyczne przyjaźnie i jaki wpływ ma bliska osoba na naszą twórczość? Na co dzień nikt, albo bardzo rzadko, tworzy wspólnie z kimś innym. Tworzenie to proces intymny – artyści są indywidualistami zamkniętymi w pracowniach, ale ich ego nie byłoby prawdziwym, gdyby nie szukało lustra i potwierdzenia wartości własnego Ja. Wystawa rysunku „Alter Ego 2” oparta jest na pomyśle, że 10 par bliskich sobie twórców, przedstawia rysunkowy ślad poszukiwania własnej tożsamości, poprzez wspólną prezentację swej twórczość opartej na duchowej i artystycznej tożsamości z drugim artystą.

4. Galeria Promocyjna ASP w Krakowie, Plac Matejki 13

 * Interacje
Przechadzki samotnego marzyciela / Marzenia samotnego wędrowca
02 – 31.07.2019

wernisaż: 02.07.2019, godz. 18.00

Kuratorzy: Grzegorz Sztwiertnia, Joanna Zemanek

„Marzyciel/wędrowiec” przyszłości to figura „krzemowego dzikusa” – człowieka łączącego to, co pierwotne z tym, co zaawansowane technologicznie. To współczesny anarchistyczny flaner traktujący rzeczywistość widzialną jako sytuację kina rozszerzonego – egzystencjalno-metafizycznego ekranu projekcyjnego w permanentnym przestrzennym działaniu i doświadczaniu (expanded cinema). Utraciwszy nadzieję na ulepszenie Świata i zbudowanie Nowego Człowieka (paradygmat awangardy i modernizmu) bohater nasz przechodzi na pozycję pesymistycznego, melancholijnego obserwatora końca świata i jego powolnego konania…

5. Biała Galeria CENTRUM NCK

* Punkt wyjścia

01 – 3107.2019

wernisaż: 04.07.2019, godz. 18.00

Kuratorzy: Dariusz Milczarek (malarstwo), Magdalena Cisło (rzeźba)

Celem tej wystawy jest pokazanie aktualnej twórczości młodych artystów malarzy i rzeźbiarzy w odniesieniu do twórczości swych mistrzów, którzy stanowili dla nich wyjściowy wzór oraz przykład artystycznej postawy, zarówno pod względem plastycznym jak i ideologicznym. Dlatego też w galerii, obok obrazów artystów zaproszonych do wystawy, znajdziemy ważne dla nich cytaty z książek, wiersze, reprodukcje obrazów, zdjęcia, szkice i notatki jak również autokomentarze zawierające genezę wystawionych prac. Wystawa jest pretekstem do ukazania tej sfery pracy artysty, która nigdy nie jest eksponowana. Sfery pełnej impulsów, zauroczeń, przemyśleń, obserwacji, zachwytów, negacji, które determinują formowanie się postawy artystycznej.

6. Aleja Róż

50 lat Galerii Pryzmat

wystawa plenerowa

03-31.07.2019

Kurator: Joanna Warchoł

Fotograficzna prezentacja w przestrzeni miejskiej historii powstania i działalności artystycznej istniejącej od pół wieku w Krakowie galerii ZPAP Okręgu Krakowskiego, która służyła prezentacji sztuki współczesnej artystów krakowskich, polskich i zagranicznych nawiązując swoisty dialog z artystami i odbiorcami, mający znaczenie integracyjne, poznawcze i edukacyjne.

Wystawy towarzyszące:

Galeria Kotłownia Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Dialog wież – Dialog baszni

Tomasz Awdziejczyk, Joanna Banek, Barbara Frankiewicz, Agnieszka Półrola, Serge Vasilendiuc
16.04 – 09.05.2019

wernisaż: 16.04.2019, godz. 17.00

Biała Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków


Malarstwo
40-lecie pracy twórczej artysty

Grzegorz Stec
17.04 – 20.05.2019

wernisaż: 17.04.2019, godz. 18.00

Galeria Pryzmat

ul. Łobzowska 3, 31-192 Kraków

Malarstwo. Czarne obrazy
40-lecie pracy twórczej artysty

Grzegorz Stec

24.04 -15.05.2019

wernisaż: 24.04.2019, godz. 18.00

Galeria Sztuki Raven

ul. Brzozowa 7, 31-050 Kraków

PAPER in RED

Ewa Rosiek-Buszko

07 – 21.05.2019

wernisaż: 07.05.2019, godz. 18.00

Czarna Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Jej oblicze, jej sekret…

Małgorzata Jagiełło

17.04 – 20.05.2019
wernisaż: 08.05.2019, godz. 18.00

Galeria Szalom

ul. Józefa 16, 31-056 Kraków

Materia

Jadwiga Żołyniak

09 – 31.05.2019

wernisaż: 09.05.2019, godz. 18.00

Galeria Cztery Ściany
WKiRDS ASP w Krakowie

ul. Juliusza Lea 27-29, Kraków

NIE MA
Katarzyna Skrobiszewska

15.05 – 03.06.2019

wernisaż: 13.05.2019, godz. 19.00             

Galeria Floriańska 22
ul. Floriańska 22, 31-021 Kraków

Ale natura zawsze jest znakiem
Teresa Starzec

15 – 28.05.2019

wernisaż: 15.05.2019, godz. 18.0

Muzeum Narodowe w Krakowie, Pawilon Józefa Czapskiego

ul. Piłsudskiego 12, 31-109 Kraków

Porozmawiajmy

Andrzej Bieńkowski, Maciej Bieniasz, Antoni Fałat, Ryszard Grzyb, Łukasz Korolkiewicz, Ewa Kuryluk, Zbysław Marek Maciejewski, Andrzej Okińczyc, Marek Sappetto, Jacek Siennicki, Jan Świtka, Paweł Taranczewski, Ryszard Woźniak

17.05 – 09.06.2019

wernisaż: 16.05.2019, godz. 18.00

Galeria Pryzmat

ul. Łobzowska 3, 31-192 Kraków

Malarstwo Grafika Projekty

Mariusz Dudek

20 – 31.05.2019

wernisaż: 20.05.2019, godz. 18.00

NAUTILUS Galeria i Dom Aukcyjny

os. Górali 24, 31-061 Kraków


Wiesław Obrzydowski. Dziki Kraków
Wiesław Obrzydowski
23.05 – 08.06.2019
wernisaż: 23.05.2019, godz. 17.00


Galeria Sztuki Raven

ul. Brzozowa 7, 31-050 Kraków

Świat Tukana

Eugeniusz Tukan Wolski

24.05 – 06.06.2019

wernisaż: 24.05.2019, godz. 18.00

Biała Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Notes dla Leonarda da Vinci
Jubileusz 500-lecia śmierci Mistrza
Dorota Pietrzyk
23.05 – 16.06.2019wernisaż: 24.05.2019, godz. 19.00
—————————————————————————————————————————

Czarna Galeria CENTRUM Nowohuckiego Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Żywioł materii
Maria Ptaszek
24.05 – 16.06.2019
wernisaż: 28.05.2019, godz. 18.00

Galeria Floriańska 22
ul. Floriańska,  31-021 Kraków


Konstrukcje i dekonstrukcje
Iwo Birkenmajer

31.05 – 20.06. 2019

wernisaż: 31.05.2019, godz. 18.00

Galeria Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Oś. Górali 5, 31-959 Kraków

Botany

Marta Kula Ulatowska

12 – 26.06.2019

wernisaż: 02.06.2019, godz.18.00

Wiesław Domański

Galeria Autorska Rzeźby
ul. Miarowa 10, 30-616 Kraków

Wystawa Jubileuszowa z okazji 35-lecia pracy twórczej (część I)

Wiesław Domański

08.06 – 08.07.2019

wernisaż: 08.06.2019, godz. 16.00

Galeria Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida

Oś. Złotego Wieku 14, 31-615 Kraków

Malowany ogród

Marta Kula Ulatowska

15.06 – 03.07.2019

wernisaż: 15.06.2019, godz.18.00

Kamienica Hipolitów

Oddział Muzeum Krakowa

Plac Mariacki 3, 31-042 Kraków

Podmuch zmian

Iwona Siwek-Front

16.06 -15.07.2019

Galeria Kotłownia Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Materia życia

Bożena Boba-Dyga, Irena Emilewicz, Anna Flaga

wystawa w ramach „Rok kobiet z ASP”

18.06 – 04.07.2019

wernisaż: 18.06.2019, godz. 17.00

Dom Polonii w Krakowie

Rynek Główny 14, 31-008 Kraków

Wystawa Klubu Malarzy

18.06 – 13.07.2019

wernisaż: 18.06.2019, godz.18.30

Galeria Centrum

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych

Rynek Główny 29, II piętro, 31-010 Kraków

Sikorski/Szafran w dialogu

Bartosz Sikorski, Karol Szafran

23.06 – 26.07.2019

wernisaż: 22.06.2019, godz. 18.00

Galeria „R”

Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Zniekształcone echo głębi

Dobiesław Gała
24.06 –  31.07.2019

wernisaż: 24.06.2019, godz. 17.00

Galeria Floriańska 22

ul. Floriańska 22, 31-021 Kraków

…pisane –  napisane…

…rysowane – narysowane…

Teresa B. Frodyma

22.06 – 12.07.2019

wernisaż: 24.06.2019, godz. 18.00

Zofia Weiss Gallery

ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków

Aneri

Aneri Irena Weissowa

25.06 – 10.07.2019

wernisaż:25.06.2019, godz. 19.00

Jan Fejkiel Gallery

ul. Sławkowska 14, 31-014 Kraków

Pojemność: 460 pasażerów

Bogdan Achimescu

28.06 -12.07.2019

wernisaż: 26.06.2019, godz. 19.00

Galeria Jednej Książki

Biblioteka Główna ASP w Krakowie

ul. Smoleńsk 9, 31-108 Kraków

Rzeźba Dialogus Westrych

Tomasz Westrych

27.06 – 30.09.2019

wernisaż: 27.06.2919, godz. 12.00

Artemis Galeria Sztuki

ul. Poselska 15, 31-002 Kraków

Pieczęcie Aniołów

Janina Kraupe

28.06 – 31.07. 2019

wernisaż: 27.06.2019, godz. 18.00

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków

10 Żydów, którzy rozsławili Polskę

Beata Stankiewicz

28.06–22.09.2019

wernisaż: 27.06.2019, godz. 18.00

Galeria Malarstwa ASP w Krakowie

Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków

Flogiston

Bartek Bałut, Andrzej Bednarczyk, Iwona Demko, Wacław Gawlik, Michał Kastory, Piotr Korzeniowski, Wojciech Kopeć, Magdalena Kulesza-Fedkowicz, Władysław Matlęga, Maria Luiza Pyrlik, Zbigniew Sałaj, Justyna Smoleń, Monika Smyła, Witold Stelmachniewicz, Michał Zawada
02.07 – 31.07.2019

wernisaż: 02.07.2019, godz. 19.00

Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej
ul. Rabina Meiselsa 17, 31-058 Kraków

Exterior – Interior

Małgorzata Bundzewicz

05.07 – 06.08.2019
wernisaż: 05.07.2019, godz. 18.00

Spółdzielnia Ogniowo

ul. Paulińska 28, 31-065 Kraków

Dialog

Marta Kawiorska, Dariusz Milczarek

12.07 – 26.07.2019

wernisaż: 12.07.2019, godz. 18.30

Galeria ASP w Krakowieul. Basztowa 18, 31-143 Kraków

Obrazy stamtąd
Teresa Kotkowska-Rzepecka
25.07 – 28.08.2019
wernisaż: 25.07.2019, godz. 18.00

Galeria M37A

ul. Wrocławska 66/37a, Kraków

Przestrzeń osmozy

Ewa Maria Romaniak, Anna Sołtysik, Bartłomiej Domagała

27.07 – 31.08.2019

wernisaż: 27.07.2019, godz.17.07

Galeria Mag

ul. Szeroka 32, 33-332 Kraków

Dialog Postać Malarstwo

Dialog Postać Rzeźba

Mira Magiera&Maria Niewiadomska

01 – 14.08.2019

wernisaż: 01.08.2019, godz. 18.00

Galeria Floriańska 22

ul. Floriańska 22/1b, 31-021 Kraków

2 x M

Marta Wojnicka, Mira Skoczek-Wojnicka

02 – 24.08.2019

wernisaż: 02.08.2019, godz. 19.00

Galeria Labirynt

ul. Brzozowa 9/1, 31-050 Kraków

Dialogi z pejzażem w tle – pamiętnik metafor semiotycznych

Teresa M. Żebrowska

01 – 10.08.2019

wernisaż: 01.08.2019, godz. 19.00

Fundacja Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej
ul. Rabina Meiselsa 17, 31-058 Kraków

BeBop & Funky

Leonard Pędziałek

09.08 – 15.09.2019

wernisaż: 09.08.2019, godz. 18.00

Krakowskie Forum Kultury

ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków

Młodzi w dialogu

Bożek Sebastian, Emilewicz Irena, Fausek-Kaczanowska Aneta, Feć-Sfora Katarzyna, Glapska Magdalena, Gwadera Weronika, Hanusek Uta, Janik Kamil., Kisiel Aleksandra, Krasodomska Ewa, Krawczyk Magdalena Sara, Litwin Anna, Mikler Dagmara, Mistarz Aneta, Nikiel Dominika, Raczkowska Anna, Rudzka Aleksandra, Stojek Iwona, Tomyślak Mateusz, Turek Joanna, Węgrzyn Paulina, Wygoda Agnieszka

19 – 31.08.2019

wernisaż: 19.08.2019, godz. 18.00

Zostaw komentarz