ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

Artysta – twórca chcący zaprezentować swoje prace na www.kukulturze.pl;

Umowa Wsparcia Artystów – zobowiązanie, którego przedmiotem jest świadczenie przez KuKulturze.pl usługi polegającej na opublikowaniu na stronie wizytówki/profilu online Artysty.


ROZDZIAŁ II. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW


§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

Warunkiem zawarcia Umowy jest:

  • w przypadku darmowej wersji profilu przesłanie przez Artystę wszystkich potrzebnych informacji drogą mailową oraz potwierdzenie chęci ich publikacji (zdjęcia prac powinny zostać przesłane na adres [email protected] w ilości maksymalnie 5 sztuk w formacie .jpg lub .png w rozmiarze max 600KB/sztuka)
  • w przypadku wersji za złotówkę miesięcznie przesłanie przez Artystę wszystkich potrzebnych informacji drogą mailową oraz potwierdzenie chęci ich publikacji (zdjęcia prac powinny zostać przesłane na adres [email protected] w ilości maksymalnie 10 sztuk w formacie .jpg lub .png w rozmiarze max 600KB/sztuka) oraz wsparcia KuKulturze przez portal Patronite (https://patronite.pl/) kwotą 3zł miesięcznie przez 3 miesiące
  • zaakceptowanie Regulaminu

Warunkiem rozwiązania umowy jest informacja mailowa ze strony Autora przesłana na adres [email protected]

Autorom przysługuje prawo do zmiany i aktualizacji zdjęć, linków oraz opisów w każdym momencie współpracy.

ROZDZIAŁ III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

§ 3. Zakres usług składających się na Wsparcie Artystów

W ramach Umowy blog zapewnia publikację profilu Autora w części WSPIERAMY ARTYSTÓW.

  • w przypadku wersji darmowej profilu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji ze strony Autora
  • w przypadku wersji płatnej w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji ze strony Autora oraz pierwszej wpłaty dokonanej przez portal Patronite i zamieszczenie informacji o Artyście na Facebooku (www.facebook.com/KuKulturzeBlog) w okresie maksymalnie 3 miesięcy od pierwszej wpłaty dokonanej przez portal Patronite.

Zespół KuKulturze zastrzega sobie prawo do:

  • odmówienia publikacji profilu Autora, jeśli zawarte w nim informacje zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe, rasistowskie, niezgodne z polskim prawem lub wulgarne
  • odmówienia publikacji profilu Autora bez podania przyczyn