Plastyk, pedagog, animator kultury. Ilustrator snów oraz rzeczywistych publikacji 😉 m.in. tomiku poezji. W swoich pracach łączę technikę akwareli oraz grafiki. 

Jak opisuję swoją twórczość? Najważniejszy to ten moment zatrzymania, pewien rodzaj zawahania, podejmowania decyzji, kiedy idea w swobodzie jest wolna…Wszystko kolejne, każda kreska, każdy pozostawiony ślad, zatapia myśl w bezruchu, jak inkluzja w bursztynie sprzed 40 mln lat…