Kolor jest najlepszym medium do wyrażania emocji, których doświadczam obserwując rzeczywistość. Ze wszystkich emocji i uczuć najbardziej poruszają mnie te ukrywane. Ludzie często wchodzą w dorosłość obarczeni piętnem blokad. Moim celem jest zdejmować ten ciężar, otworzyć przed widzem całe spektrum emocji, które sprawiają, że człowiek idzie przez życie świadomie i pewnie. Tylko świadome przeżycie chwil pozwala poczuć smak spełnienia. Kolor sam w sobie jest wrażeniem, uczuciem. Łączenie ich ze sobą potęguje te wrażenia. 

Zapisuję na płótnie swoje uczucia, ale też staram się jak najwięcej odczytać z uczuć innych ludzi. Ich bogactwo jest nieprzebrane. Chcę swoimi obrazami opowiadać o różnorodności, która się w nas skrywa. O tym, że otwarcie się na świat daje wolność.

www.instagram.com/sebastiantalka