Tomasz Omelko (1973) malarz, grafik, rysownik.
Uczestnik konkursów i wystaw, w tym międzynarodowych. Obecnie w Warszawie prowadzi galerię autorską (DOMOTEKA  ul. Malborska 41 ).
Po wielu latach poszukiwania własnej drogi odnalazł ją w malarstwie abstrakcyjnym rozumianym jako nieprzedstawiającym, niefiguratywnym. Malarstwo pozwalające na większy format, budowanie struktur, podkreślenie siły i monumentalności formy, które to konsekwentnie dąży do ominięcia przedmiotu i redukowania motywów oraz nadania obrazowej płaszczyźnie samoistnej witalności.
Obok prac malarskich powstają oryginalne, oparte o rysunek i akwarelę, grafiki, które są rozpoznawalną wizytówką artysty.

Powierzchowne pokrewieństwa, teoretyczne kalki, luźne i doraźne skojarzenia w ostatecznym odbiorze są dla widza niekiedy rzadko czytelne i wcale nieoczywiste. Dlatego, mimo że kreowanym płótnom towarzyszy zawsze pewna historia, to sugerowanie odbiorcy ścieżek lektur swoich obrazów nie jest dla artysty sprawą pierwszej wagi. Dla niego samego parafrazy motywów i stylów sztuki stanowią przede wszystkim formę plastycznej medytacji nad najważniejszymi zasadami plastyki. Namalowane obrazy nie są więc dosłownymi cytatami, lecz analizą struktury wewnętrznej prac będących źródłem inspiracji, która jest ukryta pod zewnętrzną powłoką formy. W efekcie ich sens może się skonkretyzować często jedynie jako zupełnie subiektywne, czysto estetyczne doświadczenie. W odbiorze prac artysty przeważa więc czynnik wyobraźni, swobodnego wyboru i intuicji patrzącego.     

Dopełnienie i swoiste podsumowanie stanowią tytuły prac.  Są wskazówką dla widza do wejścia w interakcję z pracą, a przez to z artystą.
Prace na papierze cieszą się dużym zainteresowaniem odbiorców ze względu na kunszt warsztatu jak i na oryginalne ujęcie tematu.