Strona głównaTeatrZagadki o teatrze

Zagadki o teatrze

Teatr to organizacja trudniąca się wystawianiem sztuk przeznaczonych do wystawienia na scenę. Mianem teatr również określamy budynek, który jest dostosowany do realizowania utworów scenicznych, miejsce, gdzie odbywają się przedstawienia. W tego rodzaju budynkach mieści się scena – miejsce, gdzie występują aktorzy i widownia, gdzie zasiada publiczność. Forma architektoniczna przewiduje też balkon, na którym widzowie mogą oglądać spektakl z wysokości.

 Rodzaje widowisk teatralnych

 • Balet – widowisko, w którym kluczowym sposobem wypowiadania się jest taniec.
 • Opera – dramat muzyczny realizowany na scenie.
 • Operetka – utwór sceniczny posiadający dialogi mówione i komiczny charakter.
 • Pantomima – widowisko, w którym aktorzy realizują swe role za pomocą gestów, bez słów.
 • Teatr plastyczny – inscenizacja będąca wyrazem dominacji obrazu nad słowem.
 • Przedstawienie dramatyczne, inaczej dramat – synteza teatru i literatury.

 Zagadki o teatrze 

By usystematyzować i jednocześnie sprawdzić swą wiedzę o teatrze, warto spróbować rozwiązać poniższe zagadki. Pierwsze litery rozwiązań utworzą nazwę popularnej sztuki teatralnej, realizowanej w oparciu o jedną z najsłynniejszych tragedii autorstwa angielskiego dramaturga, którzy tworzył na przełomie baroku i renesansu.

 Zagadka nr 1 

Jak nazywamy rząd lamp, które oświetlają scenę i są ustawione wzdłuż niej?

 Zagadka nr 2 

Jakim mianem określa się miejsce przeznaczone dla orkiestry, które znajduje się w teatrze muzycznym i w operze? 

 Zagadka nr 3 

Jak nazywał się autor dramatu romantycznego Dziady, utworu, którego pierwsze wystawienie odbyło się w 1931 r. w Krakowie (w przygotowaniu Stanisława Wyspiańskiego)?

 Zagadka nr 4 

Jaką nazwę nosi typ sceny pozbawionej kurtyny, wywodzącej się z teatru elżbietańskiego?

 Zagadka nr 5 

Jak nazywa się widowisko muzyczne o charakterze komicznym, gdzie dialogi przeplatane są z piosenkami?

 Zagadka nr 6 

Czym jest utwór, który – w formie tańca czy śpiewu – wykonuje się między aktami wystawianej sztuki?

 Zagadka nr 7                                                  

Jaką nazwę nosi utwór dramatyczny składający się z jednego aktu?

 Zagadka nr 8                                                      

Jakim przymiotnikiem określamy rodzaj teatru realizującego przedstawienia w parkach lub na ulicach?

 Zagadka nr 9                                                    

Jakim mianem określa się wyodrębnioną ścianą lub przegrodą część widowni?

 Zagadka nr 10                                                      

Jak nazywamy wykonanie utworu pod wpływem natchnienia, bez wcześniejszego przygotowania?

 Zagadka nr 11                                                 

Jaką nazwę nosi pisemne obwieszczenie informujące o konkretnej realizacji danego spektaklu w danym czasie?

 Rozwiązania zagadek 

Pierwsze litery rozwiązań zagadek tworzą nazwę sztuki opowiadającej o wielkiej miłości młodych kochanków, którzy – ze względu na historię swych zwaśnionych rodów – nie mogli być otwarcie razem. 

 Odpowiedzi 

 • Zagadka nr 1: rampa
 • Zagadka nr 2: orkiestron
 • Zagadka nr 3: Mickiewicz
 • Zagadka nr 4: estrada
 • Zagadka nr 5: operetka
 • Zagadka nr 6: intermedium
 • Zagadka nr 7: jednoaktówka
 • Zagadka nr 8: uliczny
 • Zagadka nr 9: loża
 • Zagadka nr 10: improwizacja
 • Zagadka nr 11: afisz

 Rozwiązanie 

Nazwa sztuki: Romeo i Julia. Autorem tragedii Romeo i Julia jest William Szekspir. Tytułowi bohaterowie stanowili pierwowzór romantycznych kochanków i inspirację dla definicji miłości zaproponowanej przez romantyzm. Miłość w ujęciu romantycznym zakładała swego rodzaju oddalenie od obiektu miłości, rozłąkę, która była niezależna od kochającego, odgórne przeszkody, pokrewieństwo dusz, poczucie niespełnienia i wrażenie braku możliwości pełnej realizacji w świecie ziemskim, materialnym. Historia kochanków nie miała przy tym szczęśliwego zakończenia.

POWIĄZANE POSTY