Strona głównaArchitekturaEklektyzm w architekturze — historia i cechy

Eklektyzm w architekturze — historia i cechy

Wśród znaczących przejawów historycznych w architekturze na szczególną uwagę zasługuje styl architektoniczny eklektyzmu, jako jeden z najbardziej niejednoznacznie akceptowanych przez profesjonalistów tej dziedziny. Negatywna reakcja na pojawienie się nowego stylu była całkiem uzasadniona – kanony, które dominowały do tej pory, zostały naruszone. Ten kierunek łamał ustalone zasady i wykraczał poza dotychczasowe reguły.

Eklektyzm w architekturze — historia

Kilka powodów skłoniło do powstania nowego nurtu i szkoły architektonicznej. Jednym z nich była konieczność wykazania ściślejszego związku społeczeństwa ze sztuką, co wyrażało się w osobliwościach konstrukcji i dekoracji budynków. Przeznaczenie danego budynku powinno być zaznaczone wyraźniej niż dotychczas, a stosowane wówczas metody i zasady nie spełniały już tego zadania.

W połowie XIX wieku architekci stanęli przed wyzwaniem — stworzyć w ramach istniejących konglomeratów miejskich nowy typ wystroju domu, łączący elementy stylów stosowanych w tamtym czasie, a jednocześnie różniący się od nich. Tradycyjne techniki dekoracyjne zaczęły się zmieniać i pojawił się nowy trend w architekturze — styl eklektyczny. Dawało to znacznie więcej możliwości dekoratorom i poszerzało granice dozwolonego, aż do całkowitego zatarcia włącznie.

W tamtym czasie zasady stylu, jak i sama koncepcja była traktowana bardzo różnie. Był to zespół cech, które wpływały tylko na określony zestaw wystroju w dekoracji budynków, a nie odpychały się od ich bezpośredniego przeznaczenia. Wraz z pojawieniem się nowych trendów w dekoracji, ściany zewnętrzne domów nadal były ozdabiane różnymi ornamentami i innymi dekoracjami, ale głównym punktem wyjścia dla dekoratorów było ich funkcjonalne przeznaczenie. Jednocześnie zasady mieszania elementów różnych nurtów projektowych tworzyły bardzo dziwne kompozycje, w których każde piętro lub pionowy fragment budynku mógł być urządzony inaczej.

Eklektyzm w architekturze — cechy stylu

Główne cechy stylu charakteryzującego się eklektyzmem w architekturze to oczywiście możliwość mieszania różnych szkół i nurtów w sztuce dekoracyjnej oraz wpływ funkcji budynków na ich wystrój. Pozostałe zasady kształtowania się tego nurtu w architekturze można sformułować następująco:

  • Brak jasnych zasad, kanonów i reguł — możliwość mieszania różnych szkół historycznych i łączenia ich elementów.
  • Upodobanie do dużych form i obszarów zabudowy — tworzenie całych zespołów miejskich, dekorowanych na tej samej zasadzie.
  • Obfitość, czasem nadmierna, najróżniejszych form i rozmiarów ozdób.
  • Połączenie tzw. stylów “historycznych” — neogotyku, neorenesansu i wszystkich podobnych stylów z przedrostkiem “neo”. Stanowiły one podstawę do powstania eklektyzmu.
  • Swoboda twórcza w tworzeniu budynków oraz brak granic w stosowaniu poszczególnych elementów. Wyrażało się to nie tylko w wyglądzie budynków, ale także w wyborze formy i konstrukcji.
  • Wielka demokracja w wyborze wyglądu zewnętrznego. W pobliżu mogą znajdować się bogato zdobione rezydencje, skromne budynki instytucji miejskich i niezbyt bogato wykończony budynek mniej zamożnego klienta — ilość dostępnych finansów wpływała na wygląd, ale przestrzeganie zasad dekoracji wspólnych dla wszystkich obiektów nie jest już konieczne.

Były to cechy charakterystyczne dla eklektycznego stylu architektonicznego. Choć biorąc pod uwagę ogólną swobodę doboru elementów i możliwość mieszania detali z różnych dziedzin architektury, nie można tych cech nazwać ramami ograniczającymi trend lub precyzyjnie go charakteryzującymi.

POWIĄZANE POSTY