Programu dla młodych twórców OP_Young

Od 17 września w przestrzeniach OP ENHEIM będzie można oglądać indywidualne prezentacje trójki Laureatów i Laureatek pierwszej edycji programu dla młodych twórców OP_Young.


Na drodze otwartego naboru na realizacje artystyczne OP_Young, zespół OP ENHEIM wytypował czwórkę artystów i artystek z Dolnego Śląska, których dotychczasowa praktyka twórcza wskazuje na konsekwentnie rozwijaną i świadomą drogę rozwoju – zarówno w kontekście podejmowanej problematyki, jak i doboru medium. We wrześniu, w przestrzeniach wrocławskiej galerii, odbędą się trzy wystawy, które w postaci indywidualnych projektów ekspozycyjnych, zaprezentują twórczość Jakuba Jakubowicza, Nikity Krzyżanowskiej oraz Liliany Piskorskiej.


Jakub Jakubowicz rozwija badania nad historią i tożsamością miejsca, przywracając jednocześnie pamięć o nieistniejącej już łemkowskiej wsi Wólka (woj. podkarpackie), której społeczność w 1945 roku przesiedlono na tereny obecnej Ukrainy. Nieurodzajna ziemia oraz ciężkie warunki panujące w górach zmusiły mieszkających tam Łemków do nauczenia się tajników obróbki drewna, dzięki czemu – zapewne – przed 1945 rokiem – miejscowość ta znana była jako rzeźbiarska wioska. Usytuowanie pomiędzy uzdrowiskami stymulowało proces rozwijania się tam sztuki, w szczególności rzeźby. Wólka stała się jednym z głównych obszarów badawczych Jakuba Jakubowicza, a fragmenty tego rozbudowanego projektu artystycznego będzie można zobaczyć w OP ENHEIM.

Odmienną, zarówno pod względem stylistycznym, jak i formalnym, postawę prezentuje Nikita Krzyżanowska – młoda wrocławska malarka, która najpełniej wypowiada się w estetyce zbliżonej do graffiti. Pełnymi garściami czerpie ze sztuki ulicy czy kulturowo zakorzenionych znaków i symboli. W przestrzeni OP ENHEIM, Krzyżanowska zaprezentuje cykl nowych, niezwykle dynamicznych, opartych na geście i intuicji, wielobarwnych, acz momentami posępnych i buntowniczych prac malarskich.


Liliana Piskorska, od niedawna wrocławianka, w swojej twórczości analizuje problematykę społeczną z perspektywy radykalnej wrażliwości, która zakorzeniona jest w praktyce i teorii feministyczno-queerowej i feministyczno-posthumanistycznej. W realizowanych przez siebie działaniach, artystka koncentruje się na tak ważnych aktualnie zależnościach pomiędzy państwem, narodem i tożsamością środkowo-europejską, a pozycją peryferyjnych tożsamości. W prezentowanej w OP ENHEIM wystawie, Liliana Piskorska podejmie interesujący ją temat bliskości i nieheteronormatywności, badając przy tym pozycję Innego.

Cykl wystaw prezentujących sylwetki oraz twórczość wszystkich Laureatów i Laureatek rozpoczął się 20 sierpnia ekspozycją prac Oktawiana Jurczykowskiego pt. Czerwień ciemniejsza na czarno-białych zdjęciach. Wystawę można oglądać do 6 września 2020.

Więcej na openheim.org

Zostaw komentarz