Rozpoczął się 18. Miesiąc Fotografii w Krakowie

Kryzys klimatyczny, osamotnienie, lęk o przyszłość i manipulacja obrazem to tematy, które będą poruszać artyści, kuratorzy i badacze podczas rozpoczętego w czwartek Miesiąca Fotografii w Krakowie.

18. odsłona wydarzenia ze względu na pandemię koronawirusa będzie inna i dłuższa od dotychczasowych. Wykłady, rozmowy, spotkania, prezentacje i warsztaty odbędą się online, a część wystaw przybierze nowe formy: książki, strony internetowej i „interwencji artystycznych” zarejestrowanych przez twórców w miejscu ich zamieszkania. Klasyczne wystawy otwierane będą sukcesywnie, w miarę dostępności galerii i muzeów, z zachowaniem rygorów sanitarnych. Miesiąc to termin umowny, bo tegoroczny festiwal potrwa kilkanaście tygodni – co najmniej do końca wakacji. Inauguracja festiwalu była planowana w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Jest cicho i pusto, a przede wszystkim jesteśmy sami, bo nie ma was tu z nami. Zastanawialiśmy się, jakie są najbardziej palące problemy współczesności i jak możemy je ukazać poprzez obraz. W centrum zainteresowania znalazła się również sama fotografia, jako medium na wskroś współczesne i dominujący język komunikacji. Artyści i artystki, kuratorzy i kuratorki, twórcy i twórczynie czując, widząc, rejestrując dają nam szansę na zobaczenie zjawisk i problemów, które na co dzień są przez nas ignorowane.

– powiedziała dyrektor festiwalu Joanna Gorlach.

Tomasz Gutkowski, szef Fundacji Sztuk Wizualnych organizującej festiwal podkreślił, że rozpocznie się on od wydarzeń organizowanych online, ale zdecydowana większość wystaw odbędzie się w tradycyjnej formule – w galeriach i muzeach.

Jednocześnie nowa sytuacja, w jakiej znaleźli się twórcy i organizatorzy uwypukliła problemy, o których warto rozmawiać i wymusiła poszukiwanie nowych form. W tym roku, we współpracy z redakcją pisma Widok i łódzkim Laboratorium Narracji Wizualnych rozpoczynamy dwuletni projekt badawczy: Jak zobaczyć świat, w którym udział wezmą wybitni badacze wizualności z polski i zagranicy. Podczas festiwalu nie zabraknie też wirtualnych form oprowadzania po wystawach oraz warsztatów skierowanych do tych, którzy ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się muszą zostać w domach.

Pierwsze z tego cyklu spotkań – z Joanną Żylińską – odbędzie się w piątek 22 maja o godz. 20.

Kuratorzy wystawy „Znaki na niebie i na ziemi” zaprosili do udziału w niej artystów przeczuwających i opisujących zmiany w naturze, będzie to seria performansów, które zostaną opublikowane w internecie. W ramach festiwalu zaprezentowany zostanie także efekt kilkuletniej pracy Leny Dobrowolskiej i brytyjskiego artysty Tea Ormond-Skeapinga, którzy od 2012 roku zajmują się kwestią zmiany klimatu i dokumentowaniem tego, co dzieje się Chinach, Nepalu, Bangladeszu i Laosie.

Wątek nieadekwatności komunikacji obrazkowej do opisywania uczuć pojawi się w pracach artystek i artystów biorących udział w wirtualnej wystawie „Z nikim się nie dzielę”, a wpływ mediów masowych na kształtowanie obrazu świata będzie jednym z punktów ekspozycji „Do kogo należy kosmos?”, na którą złożą się zdjęcia wybrane z archiwum Zygmunta Rytki.

Po raz dwunasty w sekcji ShowOFF zostaną zaprezentowane prace ośmiu młodych twórców wyłonionych w drodze otwartego konkursu: Oktawiana Jurczykowskiego, Domenico Camardy, Aleksandry Nowysz, Agaty Read, Barta Krezolka, Joanny Szpak Ostachowskiej, Jakuba Stanka i Dominika Wojciechowskiego.

Informacje o terminach wystaw i wydarzeń będą podawane w kanałach społecznościowych lub na stronie www.photomonth.com.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie, stosownie do bieżącej sytuacji. Festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie jest finansowany z dotacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury. Organizatorem Miesiąca Fotografii w Krakowie jest Fundacja Sztuk Wizualnych – organizacja pozarządowa powołana w 2001 roku w Krakowie, której celem jest promocja oraz popularyzacja sztuk wizualnych w Polsce. Za główne pole działalności przyjęła fotografię, ale Fundacja organizuje również inne wydarzenia kulturalne, wydaje książki, promuje młodych artystów, zajmuje się opracowywaniem i digitalizacją archiwów oraz promocją twórczości czołowych polskich artystów powojennych, między innymi Zofii Rydet, Wojciecha Plewińskiego i Zygmunta Rytki.

źródło: pap.pl

Zostaw komentarz